ANDET
Kommunikationstræning

Beatrice Seedorff har siden 2007 arbejdet med interaktiv personaleudvikling og konflikthåndtering for medarbejdere og ledere i erhvervslivet.

Gennem samtalebehandling og én-til-én kommunikationstræning har Beatrice eksempelvis trænet ledere i håndtering af sygefraværssamtaler, skolelærere i forældresamtaler samt personale og studerende i patient- og pårørendekontakt inden for hospitalssektoren.

Skuespilleren kan i kraft af sin profession skabe en troværdig og virkelighedsnær karakter, som deltageren kan træne med. Skuespillerens rolle er at agere samtalens udfordrende part, deltageren agerer sig selv.

I arbejdet med kommunikationstræning skabes muligheden for, at deltagerne aktivt kan afprøve forskellige handlemuligheder i genkendelige arbejdssituationer, som kan synes vanskelige at tackle.

Referencer:
Bispebjerg Hospital
Hvidovre Hospital
Vanløse Privatskole

Tilknyttet Act Inc./Dacapo Teatret www.actinc.dk
Samarbejde med Profdialog og Actors To Go

Undervisning

Beatrice Seedorff har en bred undervisningserfaring og har i en årrække undervist i dramatik på læreanstalter og dramakurser.
Holdundervisning og enetimer. Undervisning af skuespilleraspiranter.

Undervisning i improvisationsteknik, historiefortælling, skuespilteknik, tekstarbejde, stemme- og kropsudtryk.

Undervisning indenfor erhvervslivet i præsentationsteknik og kommunikation med fokus på kroppen og stemmens udtryk.

Seminarieuddannelse som underviser og faglærer i dramatik.

Referencer:
Københavns Tekniske skole for Film- og TV
De Intensive Musik-og Dramakurser i København
Skuespillerens Værksted
Ribe Ungdomsskole
Hillerød Skole
Hærens Officersskole

Oplæsning

Dansk Forfatterforening
Dansk PEN
Paludans Bogcafé
Danmarks Radio